Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Psykologian ja logopedian tohtoriohjelma, 240 op

Yliopisto

Tohtoriopintojen tavoitteena on antaa väitöskirjatutkijalle valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa (tutkija, opettaja) että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa. Väitöskirjatutkija perehtyy syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkii myös laajan näkemyksen omasta oppialastaan yleisemmin. Tohtoripintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen. Tohtorin tutkinto mahdollistaa myös opiskelijoiden ohjaamisen ja tutkimusryhmien johtamisen.

Psykologian tohtorikoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle syvällinen käsitys psykologian tieteenalasta, sen kehityksestä, perusongelmista, tutkimusmenetelmistä ja psykologian yhteiskunnallisesta merkityksestä. Tohtorin tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta psykologista tietoa ja tiedon sovellutuksia.

Logopedian tohtorikoulutus antaa syvällisen käsityksen logopedian tieteenalasta ja valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön ja uusien sovellutusten kehittämiseen. Tutkimus kohdistuu suomalaisten ihmisten vuorovaikutukseen ja viestintään, erityisesti puheen, kielen, äänen ja nielemistoimintojen häiriöihin, häiriöiden ennaltaehkäisyyn ja kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkimukseen. Koulutus antaa valmiudet soveltaa perustutkimuksen tuottamaa tietoa kuntoutustyön kehittämisessä.

Osaamistavoitteet

Lukuvuosi

2019–2020

Tutkintonimikkeet

Psykologian lisensiaatti
Psykologian tohtori
Filosofian tohtori

Laajuus

240 op

Tutkinto-ohjelman tyyppi

Tohtoriohjelma

Koulutusluokitus

826701 Fil. toht., filosofia (humanistinen ala)
833405 Fil. lis., psykologia
836500 Psykologian tohtori

Koulutusalat

Humanistiset alat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jari Hietanen