Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Kansainvälinen epidemiologian ja kansanterveyden tohtoriohjelma, IPPE, 240 op

Yliopisto

Kansainvälinen epidemiologian ja kansanterveyden tohtoriohjelma (IPPE) on tarkoitettu epidemiologian ja kansanterveysalan tutkijoille ja ammattilaisille, jotka tähtäävät tohtorintutkintoon epidemiologian tai kansanterveyden oppialoilta. Ohjelman tarkoituksena on lisätä tietämystä ja ymmärrystä suurista kansanterveyden ongelmista etenkin kehitysmaissa ja rakentaa pysyvää kapasiteettia näihin maihin yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. IPPE-tohtoriohjelma kouluttaa epidemiologeja ja kansanterveyden asiantuntijoita johtotehtäviin tutkimuksen, hallinnon ja politiikan kehittämisen aloilla.

Tohtoriohjelma koostuu vuoden intensiivisistä teoreettisista opinnoista epidemiologiassa, biostatistiikassa ja muilla terveystieteen oppialoilla, viikoittaisista tutkimusseminaareista ja yksilöllisestä ohjauksesta. Vaikka ohjelman ydin koostuu epidemiologian ja biostatistiikan opinnoista, opiskelijoilla on mahdollisuus valita kursseja eri oppialoilta ja ohjelma voidaan räätälöidä opiskelijan henkilökohtaisiin opinto- ja urasuunnitelmiin sopivaksi.

Ohjelmaan valitut opiskelijat viettävät lukuvuoden 2019 – 2020 (elokuusta toukokuuhun) Suomessa suorittaen teoriaopinnot ja viimeistelevät tutkimussuunnitelman väitöskirjaansa varten. Väitöskirjan aineiston hankinta ja analysointi sekä artikkeleiden kirjoittaminen tehdään yleensä pääosin teoria opintojen suorittamisen jälkeen noin 3-4 vuoden aikana Suomessa tai ulkomailla.

Osaamistavoitteet

Lukuvuosi

2019–2020

Tutkintonimikkeet

Lääketieteen tohtori
Terveystieteiden tohtori
Filosofian tohtori
Terveystieteiden lisensiaatti

Laajuus

240 op

Tutkinto-ohjelman tyyppi

Tohtoriohjelma

Koulutusluokitus

875605 Fil. toht., terveystiede

Koulutusalat

Terveys- ja hyvinvointialat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pekka Nuorti