Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Lääketieteen tohtoriohjelma, 240 op

Yliopisto

Tohtoriopintojen tavoitteena on antaa tohtoriopiskelijalle valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa tutkijan ja opettajan että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa.

Väitöskirjatutkijan tulee perehtyä syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkia myös laaja näkemys terveystieteistä yleisemmin. Opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen.

Lääketieteen tohtoriohjelmassa oppialoja ovat biostatistiikka, epidemiologia, gerontologia, global health and development, kansanterveystiede, sosiaalipsykiatria, sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveydenhuollon johtaminen, terveydenhuoltotutkimus, terveyssosiologia, terveystaloustiede ja työterveys. Kaikilla näillä oppialoilla voidaan suorittaa tohtorin tutkinto. Useimmat tohtoriopiskelijat tekevät väitöskirjaa oppialan tutkimusryhmissä. Oppiala määräytyy pääsääntöisesti ohjaajan oppialan mukaan. Terveystieteiden ja lääketieteen alojen tohtoreiden työllisyys on hyvä.

Lääketieteen tohtoriohjelmassa voi suorittaa lääketieteen tohtorin tutkinnon tai filosofian tohtorin tutkinnon tohtoriohjelman oppialoilla. Lääketieteen tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Suomessa tai sitä vastaavan samantasoisen tutkinnon jonkin muun maan korkeakoulussa.

Osaamistavoitteet

Lukuvuosi

2019–2020

Tutkintonimikkeet

Lääketieteen tohtori
Filosofian tohtori

Laajuus

240 op

Tutkinto-ohjelman tyyppi

Tohtoriohjelma

Koulutusluokitus

875101 Lääketieteen tohtori

Koulutusalat

Lääketieteet

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Anssi Auvinen