Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Laskennallisen suurten tietoaineistojen analysoinnin maisterikoulutus, FM (engl), 120 op

Yliopisto

Master of Science Degree (120 ECTS)
- General studies 1-22 ECTS
- Advanced courses 45 ECTS
- Master's thesis 40 ECTS
- Other and optional studies 13-34 ECTS

Prerequisities

Bachelor's degree in a suitable field or equivalent studies, and a good knowledge of English. Suitable studies include:
-Basic knowledge in Statistics (~20 ECTS). Following courses or equivalent:
--MTTTP1 Introduction to Statistics,
--MTTTP4 Elementary probability,
--MTTTP5 Basics of Statistical Inference and
--MTTTA1 Basics of statistical methods.
-Basic knowledge in Computer Science and programming skills (~15 ECTS). Following courses or equivalent:
--TIEP1.1 Introduction to Programming I,
--TIEP5.1 Introduction to Programming II and
--TIEA2.1A Introduction to Object-Oriented Programming I.

The students BSc studies also need to include the following studies, and if not, they need to be studied and can be included in the "Complementing studies" category:
-Statistics:
--MTTTA14 Matrices for Statistics and Computational Methods 5 ECTS
--MTTTA4 Statistical Inference 1 5 ECTS
- Computer Science:
-- TIETA6 Data Structures 10 ECTS

Please note that the courses listed above are mainly lectured in Finnish. Materials in English (lecture notes, exercises) are provided for independent studying and exams of complementing studies (MTTTA14, MTTTA4, TIETA6).

Osaamistavoitteet

Lukuvuosi

2019–2020

Tutkintonimikkeet

Filosofian maisteri

Laajuus

120 op

Tutkinto-ohjelman tyyppi

Ylempi tutkinto-ohjelma

Kampus

Keskustakampus

Koulutusluokitus

742102 Fil. maist., tilastotiede (luonnontieteellinen ala)
742201 Fil. maist., tietojenkäsittelytiede

Koulutusalat

Luonnontieteet

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jaakko Peltonen
Vastuuopettaja
Martti Juhola