Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma, 180 op

Yliopisto

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK), 180 op

  • Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 35 op
    (sis. kieli- ja viestintäopinnot 15 op)
  • Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 25 op
  • Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot 60 op
  • Tutkinto-ohjelman vapaasti valittavat opinnot 60op
    (sisällettävä yksi vähintään 25 op kokonaisuus)

Kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat yhteiset perusopinnot ja yhteisiä aineopintoja. Osa tietojenkäsittelytieteiden aineopinnoista ja valinnaisista opinnoista kannattaa valita sen mukaan, mihin maisteriohjelmaan tähtää.

Tutkinto-ohjelman opiskelijan tulee valita ja ilmoittaa valitsemansa maisteriopintojen suuntaus kandidaattiopintojensa aikana.

Osaamistavoitteet

Lukuvuosi

2019–2020

Tutkintonimikkeet

Luonnontieteiden kandidaatti

Laajuus

180 op

Tutkinto-ohjelman tyyppi

Alempi tutkinto-ohjelma

Kampus

Keskustakampus

Koulutusluokitus

Luonnont. kand., tietojenkäsittelytiede

Koulutusalat

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hannu-Matti Järvinen, tutkinto-ohjelmavastaava
Vastuuopettaja
Kati Iltanen