Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Advanced Studies in Software Development, Vähintään 80 op

Yliopisto

Koodi

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Syventävät opinnot

Koulutusalat

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Zheying Zhang

Kokonaisuudet, joihin opintokokonaisuus kuuluu

Koodi

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Syventävät opinnot

Koulutusalat

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Zheying Zhang