Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TIESTSD

Advanced Studies in Software Development, Vähintään 80 op

Yliopisto

Tavoitteet

After completing the studies in software development the student has skills and knowledge needed to produce high-quality software in demanding and comprehensive software projects, acting in different roles. The skills and knowledge come from different areas of software development: requirements management, software modeling and specification, implementation and testing software, and software project management.

Koodi

TIESTSD

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Syventävät opinnot

Koulutusalat

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Zheying Zhang

Kokonaisuudet, joihin opintokokonaisuus kuuluu

Koodi

TIESTSD

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Syventävät opinnot

Koulutusalat

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Zheying Zhang