Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TTY-SY_FYS2351

Advanced Engineering Physics, Vähintään 50 op

Yliopisto

Koodi

TTY-SY_FYS2351

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Syventävät opinnot

Koulutusalat

Tekniikan alat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jorma Keskinen
Vastuuopettaja
Esa Räsänen
Vastuuopettaja
Jyrki Mäkelä

Kokonaisuudet, joihin opintokokonaisuus kuuluu

Koodi

TTY-SY_FYS2351

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Syventävät opinnot

Koulutusalat

Tekniikan alat

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jorma Keskinen
Vastuuopettaja
Esa Räsänen
Vastuuopettaja
Jyrki Mäkelä