Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus, Vähintään 25 op

Yliopisto

Kuvaus

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan yhdeksän yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opin­to­jaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

Kurssi-ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu valitsemilleen kursseille silloin kun aikoo kyseiset kurssit käydä. Kurssi-ilmoittautuminen tapahtuu opiskelijan kotiyliopistossa erikseen ilmoitettavina ajankohtina, jotka voivat poiketa kotiyliopistossa muuten noudatettavista ilmoittautumisajoista – opiskelijan tulee tarkastaa kunkin kurssin ilmoittautumisaika ja noudattaa sitä. Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saa­mi­selle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Suoritukset ja kokonaisuusmerkintä

Kun opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti, opintosuoritus rekisteröidään suoraan hänen opintoihinsa kotiyliopiston opinto­rekis­teriin. Mikäli opiskelija haluaa tutkintotodistukseensa merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta, hänen tulee suorittaa kokonaisuuden opintoja vähintään 25 op sisältäen VIBu-yrityssimulaation (5 op).

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opis­ke­li­jan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiston rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa merkintää opintosuorituksesta ei ole mahdollista saada.

Ennen LITO-opintojaksojen suorittamista opiskelijan tulee varmistua, että kyseiset opintojaksot:

- voidaan sisällyttää omaan tutkintoon

- eivät ole sisällöltään päällekkäisiä muiden omaan tutkintoon sisältyvien opintojen kanssa.

LITO-opintokokonaisuuteen voi sisällyttää ainoastaan LITO-opintojaksoja.


Koodi

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Perusopinnot

Koulutusalat

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Vastuuhenkilö

Pekka Nykänen

Koodi

Pääasiallinen opetuskieli

englanti
suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintokokonaisuuden taso

Perusopinnot

Koulutusalat

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Vastuuhenkilö

Pekka Nykänen