Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
PGHAS03

Health promotion - policies and programmes, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Concepts and theories in health promotion will be put to the test in by simulating planning, implementing and evaluating programs in a variety of settings. Students become familiar with the principles of health promotion and interventions at various levels and in all population segments. The pros and cons of health promotion policies and actions are debated; arguments and counter arguments are presented.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PGHAS03

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Clas-Håkan Nygård

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Contact teaching max 30 h consisting of lectures and exercises. Individual work and a written report.

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 12.03.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PGHAS03

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Clas-Håkan Nygård

Suoritustapa 1

Contact teaching max 30 h consisting of lectures and exercises. Individual work and a written report.

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 12.03.2020
I
II
III
IV