Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
BTK1062

Hands-on Genetics, 2 op

Yliopisto
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

The aim of this course is to introduce the students basic statistical, genetic, and computational analyses related to genetics studies and genetic conditions. Necessary theoretical background for understanding the concepts are provided but the focus is on hands-on exercises which will be done by utilizing selected software. In addition, students will study one inherited condition from different genetic and biological perspectives.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

BTK1062

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kirsi Granberg
Vastuuopettaja
Tomi Häkkinen
Vastuuopettaja
Riikka Nurminen

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Lectures, exercises, working in pairs or independently, project reports

Osallistuminen opetukseen

25.10.2019 20.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

BTK1062

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kirsi Granberg
Vastuuopettaja
Tomi Häkkinen
Vastuuopettaja
Riikka Nurminen

Suoritustapa 1

Lectures, exercises, working in pairs or independently, project reports

Osallistuminen opetukseen

25.10.2019 20.12.2019
I
II
III
IV