Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
PUBCH08

Crime and Criminal Policy, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Criminal Justice and Policy is designed to approach the topic of crime and criminal behavior using new perspectives. Traditional approaches to crime treat the criminal as a deviant. While this focus is useful, it ignores cases in which criminals make well-informed, rational decisions. By treating criminals as rational actors, we can identify factors that influence their decisions and design policy to create disincentives crime. In particular, we will explore the effects of current policy on criminal behavior and will attempt to find better alternatives.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PUBCH08

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katri Sieberg

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

PUBCH08

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katri Sieberg

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa