skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KIEDM08

(VE) Muu erikoistumisjakso

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Perehtyminen valittuun kielen rakenteen osa-alueeseen.

Koodi

KIEDM08

Pääasiallinen opetuskieli

venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö X
Vastuuopettaja Ilmoitetaan myöhemmin

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
23.09.2019 08.12.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 3

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Koodi

KIEDM08

Pääasiallinen opetuskieli

venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö X
Vastuuopettaja Ilmoitetaan myöhemmin
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
23.09.2019 08.12.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 3

Tentti

Ei opetusohjelmaa