Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KIEDM08

(VE) Muu erikoistumisjakso, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Perehtyminen valittuun kielen rakenteen osa-alueeseen.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KIEDM08

Pääasiallinen opetuskieli

venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan myöhemmin

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.09.2019 08.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 3

Tentti

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KIEDM08

Pääasiallinen opetuskieli

venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.09.2019 08.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 3

Tentti

Ei opetusohjelmaa