Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KIEKK03

Essee: Populaarit romaani- ja televisiosarjat, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Opintojakso käsittelee jotakin populaarin sarjallisen kerronnan erityisaluetta tai erityiskysymystä.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KIEKK03

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Maarit Piipponen

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

26.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KIEKK03

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Maarit Piipponen

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

26.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV