Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ENYS11

Englanti kontaktikielenä, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Opintojaksolla perehdytään kontaktilingvistiikan keskeisiin teorioihin ja menetelmiin sekä niiden soveltamiseen englanninkielisten tekstien analysoinnissa.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ENYS11

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Juhani Klemola

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

16.01.2020 28.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ENYS11

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Juhani Klemola

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

16.01.2020 28.05.2020
I
II
III
IV