Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTTS20

Basics of Financial Data-Analysis and Risk Theory, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Main concepts of risk theory, potentially including utility theory, individual risk model, collective risk models and ruin theory. Some concepts of financial data analysis, potentially including basic investment models such as the Capital Asset Pricing Model and their statistical analysis, and dynamic models of asset returns and their volatilities.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTTS20

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jaakko Peltonen

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTTS20

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jaakko Peltonen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa