skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTTS17

Dimensionality Reduction and Visualization

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Properties of high-dim data; Feature Selection; Linear feature extraction methods such as principal component analysis and linear discriminant analysis; Graphical excellence; Human perception; Nonlinear dimensionality reduction methods such as the self-organizing map and Laplacian embedding; Neighbor embedding methods such as stochastic neighbor embedding and the neighbor retrieval visualizer; Graph visualization; Graph layout methods such as LinLog.

Koodi

MTTTS17

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Koodi

MTTTS17

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa