skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KATVAA12

Corporate social responsibility reporting

Yliopisto
5 op
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Concepts of corporate responsibility, sustainability, and corporate social reporting; The principles of corporate social responsibility reporting; Corporate non-financial reporting; Sustainability reporting standards and guidelines.

Koodi

KATVAA12

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Professor and university researcher

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
28.10.2019 02.12.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

1Verkko-opetus (englanti)
02.03.2020 17.05.2020
I
II
III
IV

Koodi

KATVAA12

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Professor and university researcher
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
28.10.2019 02.12.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

1Verkko-opetus (englanti)
02.03.2020 17.05.2020
I
II
III
IV