Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KATVAA12

Corporate social responsibility reporting, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Concepts of corporate responsibility, sustainability, and corporate social reporting; The principles of corporate social responsibility reporting; Corporate non-financial reporting; Sustainability reporting standards and guidelines.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATVAA12

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Professor and university researcher

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

28.10.2019 02.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

02.03.2020 17.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATVAA12

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Professor and university researcher

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

28.10.2019 02.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

02.03.2020 17.05.2020
I
II
III
IV