Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
POLPOP05

Poliittiset ongelmat muuttuvissa konteksteissa, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Poliittisuus ja sen eri muodot; politiikan ongelmien muutos ja pysyvyys; kontekstuaalisuus politiikassa.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLPOP05

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hannes Peltonen, Kansainvälisen politiikan yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.03.2020 29.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLPOP05

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hannes Peltonen, Kansainvälisen politiikan yliopistonlehtori

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.03.2020 29.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV