Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALYAA13

Asiantuntemus ja arjen ympäristöpolitiikka, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Opintojakso koostuu vaihtuvan teeman ympärille rakentuvista taustoittavista luennoista sekä vierailuluennoista. Luentosarjat kootaan arkielämän ympäristöpolitiikkaan liittyvien aihepiirien kuten asumisen, liikenteen, ruoan, kuluttamisen jne. teemojen ympärille. Asiantuntijaluennoitsijat tarkastelevat teemaa erilaisista mittakaavoista, toimintaympäristöistä ja toimijapositioista käsin. Teemaa taustoittavilla avausluennoilla määritellään käsitteelliset näkökulmat, jotka ohjaavat vierailuluentojen seuraamista sekä kurssisuorituksena olevien tekstien laatimista.  

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALYAA13

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Krista Willman, Ympäristöpolitiikan yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

28.08.2019 11.10.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALYAA13

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Krista Willman, Ympäristöpolitiikan yliopisto-opettaja

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

28.08.2019 11.10.2019
I
II
III
IV