skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALYAA13

Asiantuntemus ja arjen ympäristöpolitiikka

Yliopisto
5 op
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Opintojakso koostuu vaihtuvan teeman ympärille rakentuvista taustoittavista luennoista sekä vierailuluennoista. Luentosarjat kootaan arkielämän ympäristöpolitiikkaan liittyvien aihepiirien kuten asumisen, liikenteen, ruoan, kuluttamisen jne. teemojen ympärille. Asiantuntijaluennoitsijat tarkastelevat teemaa erilaisista mittakaavoista, toimintaympäristöistä ja toimijapositioista käsin. Teemaa taustoittavilla avausluennoilla määritellään käsitteelliset näkökulmat, jotka ohjaavat vierailuluentojen seuraamista sekä kurssisuorituksena olevien tekstien laatimista.  

Koodi

HALYAA13

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Ympäristöpolitiikan yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
28.08.2019 11.10.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Koodi

HALYAA13

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Ympäristöpolitiikan yliopisto-opettaja
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
28.08.2019 11.10.2019
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa