Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALKAS15

Kunta- ja aluejohtamisen vaihtuvasisältöinen erikoiskurssi, 10 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta
Vaihtuvasisältöisiä erikoiskursseja, joiden myötä opiskelija voi lisätä osaamistaan sekä sisällöllisesti syventävillä kursseilla että tutkimusosaamista vahvistavilla syventävillä menetelmäkursseilla ja menetelmäpajoilla. Opintojakso voidaan suorittaa myös ympäristön ja alueiden politiikan -opintosuunnan maisteriopintoihin kuuluvalla opintojaksolla 10 op.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAS15

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

06.09.2019 29.11.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALKAS15

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

06.09.2019 29.11.2019
I
II
III
IV