Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HALYAP01

Ympäristön ja alueiden poliittisuus, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Opintojakso esittelee alue- ja ympäristötutkimuksen kehitystä, peruskäsitteitä ja näkökulmia. Alueelliseen ajattelutapaan perehdytään tarkastelemalla paikallisia, kansallisia, eurooppalaisia ja globaaleja ongelmia sekä aluejärjestelmien välisiä vuorovaikutussuhteita. Opintojakso luo myös katsauksen yhteiskunnan ja ympäristön suhteiden jäsentymiseen ja tarjoaa käsitteellisiä välineitä yhteiskunnan ja luonnon keskinäissuhteen arvioimiseen.


Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALYAP01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pekka Jokinen, Prof.

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.10.2019 04.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

07.01.2020 31.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HALYAP01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pekka Jokinen, Prof.

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

23.10.2019 04.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

07.01.2020 31.05.2020
I
II
III
IV