Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
VEYS06

1800- ja 1900-lukujen venäläiset klassikot, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Perehtyminen 1800- ja 1900-luvun venäläiseen kirjallisuuteen.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

VEYS06

Pääasiallinen opetuskieli

suomi, venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Irina Savkina

Osaamistavoitteet

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

VEYS06

Pääasiallinen opetuskieli

suomi, venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Irina Savkina

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV