skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
VEYS06

1800- ja 1900-lukujen venäläiset klassikot

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Perehtyminen 1800- ja 1900-luvun venäläiseen kirjallisuuteen.

Koodi

VEYS06

Pääasiallinen opetuskieli

suomi venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

1Kirjallinen työ (venäjä)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Koodi

VEYS06

Pääasiallinen opetuskieli

suomi venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

1Kirjallinen työ (venäjä)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV