skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KIRA3A

Antiikin ja keskiajan kirjallisuus

Yliopisto
5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Opiskelija tutustuu länsimaisen kirjallisuuden ja kulttuurin alkuvaiheisiin sekä poetiikan ja kirjallisuuden lajien kehitykseen. Opintojaksossa perehdytään antiikin ja keskiajan kirjallisiin klassikoihin ja niitä koskevaan tutkimukseen.

Koodi

KIRA3A

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Tentti

1Tentti (suomi)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Koodi

KIRA3A

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Tentti

1Tentti (suomi)
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV