Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KKES5

Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito, 4 op

Yliopisto
Kielikeskus

Opintojakso sisältää:

- tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia

- sanastoharjoituksia

- rakenneharjoituksia

- kirjallisia tehtäviä

- keskusteluharjoituksia parin kanssa ja ryhmissä - esitelmiä

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKES5

Pääasiallinen opetuskieli

espanja

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Paula Saarenpää

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Pienryhmäopetus 52 t (26 t. kirjallinen taito + 26 t. suullinen taito), itsenäinen työskentely 56 t.

Osallistuminen opetukseen

03.09.2019 10.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKES5

Pääasiallinen opetuskieli

espanja

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Paula Saarenpää

Suoritustapa 1

Pienryhmäopetus 52 t (26 t. kirjallinen taito + 26 t. suullinen taito), itsenäinen työskentely 56 t.

Osallistuminen opetukseen

03.09.2019 10.12.2019
I
II
III
IV