Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KKSATS1

Geschäftskommunikation, 2 op

Yliopisto
Kielikeskus
Opiskelija harjoittelee yleisiä työelämän tilanteita, esim. esittäytyminen, puhelinkeskustelu, yrityksen toiminnasta kertominen, small talk, tapaamisesta sopiminen, yritysvierailu. Opintojaksolla laaditaan suullinen yritysesittely.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKSATS1

Pääasiallinen opetuskieli

saksa

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Eija Jokinen

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Ryhmäopetusta 26 tuntia, itsenäistä työskentelyä 28 tuntia, keskimäärin 54 tuntia opiskelijan työtä.

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKSATS1

Pääasiallinen opetuskieli

saksa

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Eija Jokinen

Suoritustapa 1

Ryhmäopetusta 26 tuntia, itsenäistä työskentelyä 28 tuntia, keskimäärin 54 tuntia opiskelijan työtä.

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa