skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TIETS14

Introduction to Formal Specification, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

The course provides a first yet comprehensive introduction to the formal specification of state-based systems using declarative specification languages such as linear temporal logic. The course covers basic concepts related to formal specifications and their application to the analysis, verification, and implementation of state-based systems. The first part of the course concentrates on declarative specifications of relations written down in a logic programming notation. The second part illustrates the use of temporal specifications in the context of multi-agent systems, which are ecosystems of interacting intelligent agents used to solve complex problems arising in artificial intelligence. The course involves hands-on programming exercises where state-of-the-art logic programming tools are used for writing specifications.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETS14

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Timo Nummenmaa
Vastuuopettaja Tomi Janhunen

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 20.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETS14

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Timo Nummenmaa
Vastuuopettaja Tomi Janhunen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 20.12.2019
I
II
III
IV