Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KTVER008

Auktorisoitu kääntäminen III (suomi-venäjä), 4 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Suomen- ja venäjän kieliset asiakirjat, laillisesti pätevien käännösten laatimisperiaatteet ja niiden soveltaminen

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KTVER008

Pääasiallinen opetuskieli

venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Igor Kudashev

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KTVER008

Pääasiallinen opetuskieli

venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Igor Kudashev

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa