Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KTVER007

Auktorisoitu kääntäminen II (venäjä-suomi), 4 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Suomen- ja venäjänkieliset asiakirjat, laillisesti pätevien käännösten laatimisperiaatteet ja niiden soveltaminen

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KTVER007

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Miia Santalahti

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

09.01.2020 20.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KTVER007

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Miia Santalahti

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

09.01.2020 20.04.2020
I
II
III
IV