skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MVKER006

Auktorisoitu kääntäminen I (ammattitietous)

Yliopisto
2 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Auktorisoitua kääntämistä koskeva lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja alan omat suositukset, asiakirjat tekstilajina

Koodi

MVKER006

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
24.10.2019 05.12.2019
I
II
III
IV

Koodi

MVKER006

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
24.10.2019 05.12.2019
I
II
III
IV