Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MVKER006

Auktorisoitu kääntäminen I (ammattitietous), 2 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Auktorisoitua kääntämistä koskeva lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja alan omat suositukset, asiakirjat tekstilajina

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKER006

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Marja Kivilehto

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

24.10.2019 05.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKER006

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Marja Kivilehto

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

24.10.2019 05.12.2019
I
II
III
IV