Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KATYVA41

Arvonlisäverotus, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta
1. Erilaiset välilliset verot 2. Suomen arvonlisäverojärjestelmän rakenne 3. Yleinen verovelvollisuus ja sen poikkeukset 4. Tavaroiden ja palveluiden myynnin verollisuus 5. Ostovähennysjärjestelmä 6. Oman käytön verotus 7. Yhteisökauppa ja ulkomaankauppa 8. Myyntimaasäännökset 9. Ilmoittamisvelvollisuudet 10. Arvonlisäveron laskeminen ja tilittäminen 11. Ennakkoratkaisut ja ohjaus 12. Muutoksenhaku 13. Arvonlisäverotus EU:ssa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATYVA41

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Sakke Vehkakoski, Väitöskirjatutkija

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 26.09.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KATYVA41

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Sakke Vehkakoski, Väitöskirjatutkija

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 26.09.2019
I
II
III
IV