skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KATYVA41

Arvonlisäverotus

Yliopisto
5 op
Johtamisen ja talouden tiedekunta
1. Erilaiset välilliset verot 2. Suomen arvonlisäverojärjestelmän rakenne 3. Yleinen verovelvollisuus ja sen poikkeukset 4. Tavaroiden ja palveluiden myynnin verollisuus 5. Ostovähennysjärjestelmä 6. Oman käytön verotus 7. Yhteisökauppa ja ulkomaankauppa 8. Myyntimaasäännökset 9. Ilmoittamisvelvollisuudet 10. Arvonlisäveron laskeminen ja tilittäminen 11. Ennakkoratkaisut ja ohjaus 12. Muutoksenhaku 13. Arvonlisäverotus EU:ssa

Koodi

KATYVA41

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Väitöskirjatutkija Sakke Vehkakoski

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
02.09.2019 26.09.2019
I
II
III
IV
2Luento-opetus (suomi)
02.09.2019 26.09.2019
Peruuntunut
I
II
III
IV

Koodi

KATYVA41

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Väitöskirjatutkija Sakke Vehkakoski
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
02.09.2019 26.09.2019
I
II
III
IV
2Luento-opetus (suomi)
02.09.2019 26.09.2019
Peruuntunut
I
II
III
IV