Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KKES1

Espanja I, 4 op

Yliopisto
Kielikeskus
Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa. Tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia, harjoitellaan ääntämistä, kuullun ymmärtämistä sekä suullista ilmaisua.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKES1

Pääasiallinen opetuskieli

espanja, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Paula Saarenpää

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Suoritustapa 1

Pienryhmäopetusta 52 tuntia, itsenäistä työskentelyä 56 tuntia, keskimäärin 108 tuntia opiskelijan työtä.

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 12.12.2019
I
II
III
IV
13.01.2020 22.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKES1

Pääasiallinen opetuskieli

espanja, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Paula Saarenpää

Suoritustapa 1

Pienryhmäopetusta 52 tuntia, itsenäistä työskentelyä 56 tuntia, keskimäärin 108 tuntia opiskelijan työtä.

Osallistuminen opetukseen

02.09.2019 12.12.2019
I
II
III
IV
13.01.2020 22.04.2020
I
II
III
IV