Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
POLVOS21

Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät II, 10 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät; Aasian, Afrikan, Amerikan, Latinalaisen Amerikan, Venäjän ja islamilaisten maiden poliittisten järjestelmien erityispiirteet; autoritääriset valtiot.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLVOS21

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kaisa Herne, Valtio-opin professori

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

20.01.2020 20.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 4

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

Luento-opetus (englanti)
13.01.2020 24.02.2020
Peruuntunut
I
II
III
IV

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLVOS21

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Kaisa Herne, Valtio-opin professori

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

20.01.2020 20.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 4

Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

Luento-opetus (englanti)
13.01.2020 24.02.2020
Peruuntunut
I
II
III
IV

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV