skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TIETS11

Data Mining

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Properties of data and measurements are considered. Preprocessing methods of data are described to select and prepare data for data mining algorithms. Some data mining algorithms are presented as well as their applications, for instance, for classification and prediction of data.

Koodi

TIETS11

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (englanti)

1Luento-opetus (englanti)
07.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV

Koodi

TIETS11

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (englanti)

1Luento-opetus (englanti)
07.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV