Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TIETS11

Data Mining, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Properties of data and measurements are considered. Preprocessing methods of data are described to select and prepare data for data mining algorithms. Some data mining algorithms are presented as well as their applications, for instance, for classification and prediction of data.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETS11

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Martti Juhola

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Written examination and completed weekly exercises.

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TIETS11

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Martti Juhola

Suoritustapa 1

Written examination and completed weekly exercises.

Osallistuminen opetukseen

07.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV