Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
POLPOP02

Valtio-opin johdantokurssi, 5 op

Yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta

Johdatus politiikan tutkimukseen; valtio-oppi tieteenalana ja sen suhteet lähitieteisiin; politiikan tutkimuksen keskeiset käsitteet, tutkimusongelmat, teoriat ja aineistot; politiikan tutkimuksen ajankohtaiset haasteet.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLPOP02

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tapio Raunio, Valtio-opin professori

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Luennot 2 op + kirjatentti 3 op.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

03.09.2019 26.09.2019
I
II
III
IV

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

POLPOP02

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Tapio Raunio, Valtio-opin professori

Suoritustapa 1

Luennot 2 op + kirjatentti 3 op.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

03.09.2019 26.09.2019
I
II
III
IV

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV
01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV