skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KKSAVAL0

Aktuelle Texte aus Presse und Studium

Yliopisto
4 op
Kielikeskus
Kurssilla opiskelija hankkii ja esittelee ajankohtaista tietoa saksankielisestä mediasta, oman alansa julkaisuista tai muista tietolähteistä, harjoittelee tekstinymmärtämisen strategioita, kielellisten apuneuvojen käyttöä ja asiatekstien keskeisiä rakenteita sekä laajentaa sanavarastoaan.

Koodi

KKSAVAL0

Pääasiallinen opetuskieli

saksa

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja Eija Jokinen

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Pienryhmäopetus (suomi)
04.09.2019 04.12.2019
I
II
III
IV

Koodi

KKSAVAL0

Pääasiallinen opetuskieli

saksa

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja Eija Jokinen
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Pienryhmäopetus (suomi)
04.09.2019 04.12.2019
I
II
III
IV