Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KKSAVAL0

Aktuelle Texte aus Presse und Studium, 4 op

Yliopisto
Kielikeskus
Kurssilla opiskelija hankkii ja esittelee ajankohtaista tietoa saksankielisestä mediasta, oman alansa julkaisuista tai muista tietolähteistä, harjoittelee tekstinymmärtämisen strategioita, kielellisten apuneuvojen käyttöä ja asiatekstien keskeisiä rakenteita sekä laajentaa sanavarastoaan.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKSAVAL0

Pääasiallinen opetuskieli

saksa

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Eija Jokinen

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Neljän opintopisteen laajuisella kurssilla opiskelijan työmäärä on keskimäärin 108 tuntia. Se jakautuu kontaktiopetukseen, pienryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja itsenäiseen työskentelyyn erikseen sovittavalla tavalla.

Osallistuminen opetukseen

04.09.2019 04.12.2019
I
II
III
IV
08.01.2020 01.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KKSAVAL0

Pääasiallinen opetuskieli

saksa

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Eija Jokinen

Suoritustapa 1

Neljän opintopisteen laajuisella kurssilla opiskelijan työmäärä on keskimäärin 108 tuntia. Se jakautuu kontaktiopetukseen, pienryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja itsenäiseen työskentelyyn erikseen sovittavalla tavalla.

Osallistuminen opetukseen

04.09.2019 04.12.2019
I
II
III
IV
08.01.2020 01.04.2020
I
II
III
IV