Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TAUM03

Kv-tuutorina toimiminen, 2 op

Yliopisto
tuni-university-root-id

Opintojakso on tarkoitettu uusien kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle. Kv-tuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään uuteen kulttuuriin, opintoihin ja opiskelijayhteisöön. Tuutoritoiminta on aktiivisinta ensimmäisten viikkojen aikana, mutta jatkuu mahdollisesti koko lukuvuoden.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TAUM03

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

kts. lisätiedot

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TAUM03

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

kts. lisätiedot

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa