Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
ENAP04

Genrestä kontekstiin: johdatusta kirjallisuus- ja kulttuurianalyysiin 2, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opiskelijat tutustuvat useisiin keskeisiin, eri medioissa ilmeneviin tekstilajeihin. Näitä genrejä tarkastellaan niiden historiallisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa ja analysoidaan erilaisten kirjallisuutta ja muita tekstimedioita käsittelevien teorioiden avulla.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ENAP04

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Maarit Piipponen
Vastuuopettaja
Markku Salmela
Vastuuopettaja
Kevin McGinley
Vastuuopettaja
Johannes Riquet

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 20.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

ENAP04

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Maarit Piipponen
Vastuuopettaja
Markku Salmela
Vastuuopettaja
Kevin McGinley
Vastuuopettaja
Johannes Riquet

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 20.04.2020
I
II
III
IV