Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HIST02a

Eletty hyvinvointivaltio: yksilö ja palvelujärjestelmä ennen ja nyt, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Asiakkaan ja palvelujärjestelmän kohtaamisten tarkastelu erilaisissa terveyden- ja sosiaalihuollon instituutioissa. Erilaisiin aineistoihin ja lähestymistapoihin perustuva pitkän aikavälin tarkastelu hyvinvointivaltion kohtaamisesta ja kokemisesta ihmisten arjessa. Asiakkaan ja palvelujärjestelmän kohtaamisten tarkastelu erilaisissa terveyden- ja sosiaalihuollon instituutioissa. Erilaisiin aineistoihin ja lähestymistapoihin perustuva pitkän aikavälin tarkastelu hyvinvointivaltion kohtaamisesta ja kokemisesta ihmisten arjessa.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HIST02a

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Minna Harjula

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 17.02.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HIST02a

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Minna Harjula

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 17.02.2020
I
II
III
IV