skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HTIS50B

Advanced Course in Human-Technology Interaction: Speech and Audio Interaction

Yliopisto
Vähintään 5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
  • Speech-based human-technology interaction
  • Speech and audio applications
  • Fundamentals of speech and audio technology
  • Conversational interfaces
  • Non-speech audio (e.g., auditory icons, earcons, music, auralization, soundscapes)

Koodi

HTIS50B

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Hallintohenkilö
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (englanti)

1Luento-opetus (englanti)
09.09.2019 05.12.2019
I
II
III
IV

Koodi

HTIS50B

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Hallintohenkilö
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (englanti)

1Luento-opetus (englanti)
09.09.2019 05.12.2019
I
II
III
IV