Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
FILA03

Filosofian klassikot, 3 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Opiskelija perehtyy klassikkotekstiin joko omatoimisesti, kommentaarikirjallisuuteen tukeutuen, tai seminaariryhmässä, ja kirjoittaa tämän pohjalta esseen. Sopimuksen mukaan klassikkoja voi myös tenttiä erillisen sopimuksen mukaan.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FILA03

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jani Hakkarainen

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

FILA03

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Jani Hakkarainen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Suoritustapa 2

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV