Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HISP01

Johdatus historiantutkimukseen, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Opintojakso muodostaa käsitteellisen perustan historian opinnoille sekä historiantutkimukselle ominaisten tulkinta- ja argumentaatiotaitojen omaksumiselle ja soveltamiselle nykyhetkessä. Opiskelija perehtyy historialliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmiin sekä erilaisiin aineistotyyppeihin. Opintojaksolla tutustutaan historiantutkimuksen peruskäsitteisiin, kuten historia ja menneisyys, lähde, tutkimuskirjallisuus, menetelmät, lähdekritiikki, historiakulttuuri, historiapolitiikka ja historiografia. Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja tieteellisten tekstien kriittistä lukemista. Samalla opiskelija tutustuu historian tieteenalan peruskäytäntöihin ja -kulttuuriin.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HISP01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Ulla Aatsinki

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

27.08.2019 08.10.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Osallistuminen opetukseen

26.08.2019 31.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HISP01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Ulla Aatsinki

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

27.08.2019 08.10.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Osallistuminen opetukseen

26.08.2019 31.12.2019
I
II
III
IV