Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
JOAA08

Toimitusharjoittelu, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opiskelija tekee journalistista työtä osana toimitusta ja sen tuotantorakenteita. Toimittaja- ja lehtikuvaajaharjoittelu kattaa neljän kuukauden työskentelyn journalistisissa tehtävissä sanoma- tai aikakauslehdessä, radiossa, televisiossa tai uutis- tai viestintätoimistossa ja siitä raportoinnin ohjeiden mukaisesti.

Opintojakson voi suorittaa joko kokonaan tai osittain myös AHOT-menettelyllä eli aiemmin hankitulla vastaavalla työkokemuksella ja työstä raportoimalla. Tarkemmin journalistiikan opintosuuntaan kuuluvan harjoittelun sisällöstä ja käytännöistä on kerrottu osoitteessa http://toimitusharjoittelu.fi.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

JOAA08

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Maarit Jaakkola

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

2. vuosi, touko–elokuu (harjoittelu), 3. vuosi, 1. opetusperiodi (raportti ja purku)

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

JOAA08

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Maarit Jaakkola

Suoritustapa 1

2. vuosi, touko–elokuu (harjoittelu), 3. vuosi, 1. opetusperiodi (raportti ja purku)

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 31.07.2020
I
II
III
IV