Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MVKED04

Editointi- tai käännösprojekti, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

toimeksiantojen hankinta, viestintä asiakkaiden kanssa, toimeksiannon editointi ja korjausluku tai toimeksiannon kääntäminen ja käännöstarkistus 

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKED04

Pääasiallinen opetuskieli

saksa, englanti, suomi, venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan myöhemmin

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 27.04.2020
I
II
III
IV
16.01.2020 31.03.2020
I
II
III
IV
02.03.2020 17.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKED04

Pääasiallinen opetuskieli

saksa, englanti, suomi, venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

13.01.2020 27.04.2020
I
II
III
IV
16.01.2020 31.03.2020
I
II
III
IV
02.03.2020 17.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa