skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MVKS008

Ammatillinen projekti

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opintojakson sisältö, opettaja(t) ja toteutustapa vaihtelevat vuosittain.

Koodi

MVKS008

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Ilmoitetaan tarkemmin kuvatuissa versioissa opintojaksosta.
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (suomi)

Ei opetusohjelmaa

Koodi

MVKS008

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Ilmoitetaan tarkemmin kuvatuissa versioissa opintojaksosta.
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (suomi)

Ei opetusohjelmaa