Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MVKS008

Ammatillinen projekti, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opintojakson sisältö, opettaja(t) ja toteutustapa vaihtelevat vuosittain.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKS008

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan tarkemmin kuvatuissa versioissa opintojaksosta.

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKS008

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan tarkemmin kuvatuissa versioissa opintojaksosta.

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa