Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTMS01

Mediatutkimuksen vaeltavat teoriat, 10 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Opetus jakautuu kahteen osaan: luento-osuuteen (1. periodi) ja sitä syventävään lukupiirityöskentelyyn (2. periodi).
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Mediatutkimuksen vaeltavat teoriat (Luennot (Osallistuminen opetukseen))

Opetustapa

Tyyppi

Osallistuminen opetukseen

Laajuus

5 op

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuorganisaatio

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Ohjelmassa oleva opetus

Mediatutkimuksen vaeltavat teoriat, Luento-opetus

Luento-opetus (suomi)
I
II
III
IV
2.9.2019 – 8.10.2019
Kurssi sopii suoritukseksi myös SOCin Tiede ja teknologia -teemakokonaisuuden kohtaan YKT10.6 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen erityisalat

Oppimateriaalit

Luennot

Luennot

Opetusaika
Joka maanantai aikavälillä 2.9.2019–7.10.2019
kello 14:15–16:45 (2 tuntia 30 minuuttia)

Opettajat

Seija Ridell

Mediatutkimuksen vaeltavat teoriat (Harjoitukset (Osallistuminen opetukseen))