skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TSEKM01

Advanced course in Czech Language

Yliopisto
2 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

The course includes the most renowned Czech movies, through which students learn to better understand the most important events in Czech history, culture, society, and everyday life.

Koodi

TSEKM01

Pääasiallinen opetuskieli

englanti tšekki

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja Ana Adamovicova

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (englanti)

1Pienryhmäopetus (englanti)
04.09.2019 12.02.2020
I
II
III
IV

Koodi

TSEKM01

Pääasiallinen opetuskieli

englanti tšekki

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja Ana Adamovicova
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (englanti)

1Pienryhmäopetus (englanti)
04.09.2019 12.02.2020
I
II
III
IV