Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
YKTP01

Johdatus yhteiskuntatutkimukseen, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Opintojakso johdattelee yhteiskuntatutkimuksen perusteisiin. Se käsittelee yhteiskuntaa, sen luonnetta sekä yhteiskuntaa koskevia käsitteellistyksiä. Jakson sisällöllisinä juonteina ovat kurssitoteutuksesta riippuen esimerkiksi yhteiskuntatutkimuksellinen ajattelu, yhteiskunnalliset jaot, ylirajaisuus, vuorovaikutus, sukupuoli, hyvinvointi, sosiaalinen toiminta, työelämä ja eri elämänvaiheet.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKTP01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Luentokurssi, verkkokurssi tai monimuotokurssi

Osallistuminen opetukseen

26.08.2019 18.10.2019
I
II
III
IV
02.03.2020 11.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKTP01

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Suoritustapa 1

Luentokurssi, verkkokurssi tai monimuotokurssi

Osallistuminen opetukseen

26.08.2019 18.10.2019
I
II
III
IV
02.03.2020 11.05.2020
I
II
III
IV