Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HISP02

Esimoderni Eurooppa, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Opintojaksolla käsitellään eurooppalaisen kulttuurin ja Euroopan erilliskehityksen syntyä. Esimoderni ajanjakso antiikista uudelle ajalle muodostaa jatkumon, jossa maanviljelyskulttuuriin rinnalle muotoutui urbaani elämänmuoto. Monet yhteiskuntien kehitykseen myöhemmin vaikuttaneet ilmiöt ja instituutiot kehittyivät esimodernilla ajanjaksolla. Näitä ovat esimerkiksi demokratia, koulutus, tieteet ja taiteet, säätyjako, kirkon ja valtion suhde sekä käsitys tasa-arvosta ja ihmisarvosta. Näitä teemoja tarkastellaan eurooppalaisessa kontekstissa ja opintojakso päättyy uuden ajan alkuun, jolloin Euroopasta alkaa tulla maailman johtava talous- ja kulttuurialue.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HISP02

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katariina Mustakallio

Osaamistavoitteet

Esitietovaatimukset

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Luentokurssi

Osallistuminen opetukseen

29.08.2019 10.10.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Kirjatentti

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HISP02

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Katariina Mustakallio

Suoritustapa 1

Luentokurssi

Osallistuminen opetukseen

29.08.2019 10.10.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Kirjatentti

Tentti

01.08.2019 31.07.2020
I
II
III
IV