Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
TAUM04

Tuutorivastaavana toimiminen, 3 op

Yliopisto
tuni-university-root-id

Opintojakso on tarkoitettu tuutorivastaavana toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle. Tuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja opiskelijayhteisöön. Tuutorivastaava toimii tuutoreiden vertaisohjaajana ja suunnittelee ja koordinoi tuutoritoimintaa yhteistyössä tuutoreiden kanssa. Tuutorivastaava osallistuu uusien opiskelijoiden alkuohjauksen suunnitteluun tutkinto-ohjelman ohjauksesta vastaavien, opintopalveluiden ja ylioppilaskunnan kanssa.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TAUM04

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

kts. lisätiedot
Vastuuopettaja
Maarit Moberg

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

TAUM04

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

kts. lisätiedot
Vastuuopettaja
Maarit Moberg

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa