skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTMA17

Analyyttinen geometria

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Sisällöt:

  • koordinaattitaso

  • tason isometriat

  • kartioleikkaukset

  • symmetrisen matriisin diagonalisointi

  • pääakseliongelma


Koodi

MTTMA17

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Koodi

MTTMA17

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa