Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MTTMA17

Analyyttinen geometria, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Sisällöt:

  • koordinaattitaso

  • tason isometriat

  • kartioleikkaukset

  • symmetrisen matriisin diagonalisointi

  • pääakseliongelma


Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTMA17

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Eero Hyry

Osaamistavoitteet

Suositeltavat edeltävät opintojaksot

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MTTMA17

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Eero Hyry

Suoritustapa 1

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa